Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Zespół szkół Holmes świętuje SEL z rodzinami

English|Español|Polski

“Myślę, że i rodzice, i uczniowie odkryli, że pytanie “Z czego jesteś najbardziej dumny?” może wywołać bardzo miły moment, podczas którego będą się mogli podzielić szczerymi odpowiedziami. To wzruszające zobaczyć tak wiele powodów do dumy w jednym pokoju. Słyszałam, jak rodzice mówią swoim dzieciom o swojej dumie z ich kreatywności, umiejętności dokonywania ważnych wyborów, a nawet bycia wynalazcą. Dzieci promieniały z dumy, gdy ich rodzice mówili o ich mocnych stronach. Mam nadzieję, że uczestnicy spotkania wynieśli z niego potwierdzenie tego, jak duże znaczenie w domach, szkołach i społeczeństwie ma komunikowanie się i emocjonalna ekspresja”.

–Dr. Katie Ahsell, CCSD59 Executive Director of Student Growth and Equity

W czwartek, 19 października, grupa szkół Holmes, w skład której wchodzą John Jay, Forest View, Juliette Low i Holmes, zorganizowała wspólnie pierwszy Wieczór Informacji o Nauczaniu Społeczno-Emocjonalnym.

Dyrektorzy szkół wspólnie zaplanowali to wydarzenie, aby pokazać rodzicom nie tylko model nauczania SEL w CCSD59, ale także, by rodzice mogli doświadczyć go bezpośrednio. Rodzice zaczęli od mini lekcji, a następnie wzięli udział w zajęciach SEL, na które uczniowie regularnie uczęszczają w swoich szkołach, włączając w to utrzymywanie więzi, budowanie zespołu i inne.

Proponowane zajęcia były nie tylko pouczające, ale i zabawne. Niektóre z wyzwań związanych z budowaniem zespołu – w których uczestniczyli rodzice, uczniowie i pracownicy – obejmowały przekazywanie hula hop przez grupę stojącą w kole i trzymającą się za ręce (aby przejść, należało polegać na pomocy partnerów), pracę nad budową piramidy z kubków przy pomocy sznurków, ćwiczenia z kolorowania i inne.

Dr Ahsell powiedziała, że skupianie się na umiejętnościach SEL jest ważnym dla edukacji ogólnej obszarem i że wykorzystywanie ich w szkole i poza nią jest bardzo ważne.

“Umiejętności społeczno-emocjonalne odzwierciedlają najbardziej pożądane umiejętności w miejscu pracy; kreatywność, rozwiązywanie problemów i umiejętności w komunikowaniu się”- powiedziała. “Kiedy rodziny pracują z kadrą, aby uczyć, ćwiczyć i wzmacniać te umiejętności, uczniowie uczą się ich szybciej i chętniej stosują je w różnych sytuacjach”.

Dodała też, że ​​dodatkowe korzyści związane z tym wydarzeniem to możliwość nawiązania nowych relacji i umożliwienie uczniom szkół podstawowych zobaczenia swojego przyszłego gimnazjum.

“Zorganizowanie wydarzenia przez kilka szkół było okazją do zawiązania nowych więzi środowiskowych, a zobaczenie przez uczniów szkoły podstawowej placówki, do której w przyszłości być może będą uczęszczać, zrobiło na nich wielkie wrażenie.

 • Engineering Cover
  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Not many programs allow students to hear from speakers that have been in outer space. That elite distinction translates to a reservoir of knowledge, one…No muchos programas permiten que los estudiantes escuchen a oradores que han estado en el espacio exterior. Esa distinción de élite se traduce en una…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Veronica Thumbnail
  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Veronica Keigher was always destined for the dual language program at CCSD59. From the time she was born, her parents, Greg and Amy, made it…Veronica Keighner siempre estuvo destinada al programa de lenguaje dual en CCSD59. Desde el momento en que ella nació, sus padres, Grey y Amy, lo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Forum Cover
  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 invites you to join us for a special Community Education Forum to learn and discuss how our students are being prepared to be successful…CCSD59 lo invita a unirse a nosotros en un Foro de educación comunitaria especial para aprender y analizar cómo se están preparando nuestros estudiantes para…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Bears Thumbnail
  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Junior High students took another step towards becoming gridiron legends on Sunday. The Chicago Bears welcomed students to participate in a flag football game…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Story Thumbnail
  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  “I think parents and students found the circle question, ‘What are you most proud of?’ to be a very enjoyable moment for honest sharing. It…“Creo que los padres y los estudiantes encontraron la pregunta del círculo, ‘¿De qué estás más orgulloso?’ ser un momento muy agradable para compartir honestamente.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  Each year, the Illinois State Board of Education releases its School District Financial Profile Report in order to illustrate and categorize the financial status of…Cada año, la Junta de Educación del Estado de Illinois (the Illinois State Board of Education) publica su Informe de Perfil Financiero del Distrito Escolar…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Thumb
  Join Us for Social Emotional Learning Night

  Join Us for Social Emotional Learning Night

  As education and its very structure continue to evolve, CCSD59 is dedicated to providing the most effective and welcoming environment for our students to learn.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Building Story Thumb
  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  The CCSD59 community is cordially invited to tour the new CCSD59 Professional Development and Administration Center, located at 1001 Leicester Road in Elk Grove Village. The…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Magnafichi Thumb
  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Sara Magnafichi, a first grade teacher at Admiral Byrd Elementary for the last 14 years, has a simple goal: she wants her students to know…Sara Magnafichi, maestra de primer grado en Admiral Byrd Elementary durante los últimos 14 años, tiene un objetivo simple: quiere que sus estudiantes sepan que…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Best in ClassMejor en clase

  Best in ClassMejor en clase

  Did you know that every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes Illinois educators and staff for exceptional contributions to Illinois schools? The…¿Sabía que todos los años, la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education)(ISBE) reconoce a los educadores y al personal…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Talent4 thumb
  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “I think that the reason for its success is largely due to the fact that, though the Foundation sponsors this event, it is not about…“Creo que la razón de su éxito se debe en gran parte al hecho de que, aunque la Fundación patrocina este evento, no se trata…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Two students with book
  Literacy in 59Alfabetización en 59

  Literacy in 59Alfabetización en 59

  #d59learns Being literate is essential for success in our modern world. In CCSD59, we focus on building a strong foundation of reading, writing, speaking and…#d59learns Ser alfabetizado es esencial para el éxito en nuestro mundo moderno. En CCSD59, nos enfocamos en construir una base sólida de habilidades de lectura,…

  Continue ReadingSiga Leyendo