Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Program Dwujęzykowy w CCSD59 otrzymuje prezent świąteczny

English|Español|Polski

Nie istnieje dziecko, które nie lubi czytać; są tylko dzieci, które nie znalazły jeszcze właściwej książki. – Frank Serafini

W grudniu, w centrum administracji odbyły się pierwsze w historii dystryktu Targi Książki dla nauczycieli hiszpańskiego programu dwujęzykowego. Osiemdziesięciu nauczycieli CCSD59 prowadzących w ramach programu nauczanie języka hiszpańskiego mogło wybrać trzydzieści nowych książek w języku hiszpańskim dla swoich bibliotek klasowych. Książki zostały w całości sfinansowane w ramach grantu Tytuł III otrzymany przez CCSD59.

Inicjatywę tę podjęto dlatego, że według opinii otrzymanych od nauczycieli języka hiszpańskiego, ich biblioteki klasowe dysponują ograniczoną ilością książek, chcieliby oni także, aby książki bardziej odzwierciedlały pracę, nad którą skupia się dystrykt, czyli nabywanie przez ucznia doświadczeń związanych z nauką czytania i pisania. Już od lata zespół nauczycieli realizujących program dwujęzykowy wspólnie pracował nad wyborem oryginalnych hiszpańskich książek u różnych dostawców. Nauczyciele rozpoczęli zakup książek latem, trwał on do początku roku szkolnego, i właśnie w listopadzie zakupy znalazły się na finiszu.

“Pragnęliśmy zakupić takie książki, których większość nauczycieli jeszcze nie posiada w swoich klasach, upewniliśmy się też, że książki odpowiadają różnym poziomom czytania i są różne, gdy idzie o gatunki literackie” – powiedziała Griselda Pirtle, dyrektor Learning Language Learners w CCSD59.

“”Mówimy o nauce języka, książkach i znaczeniu czytania na co dzień” – powiedziała Bavarro. “Możliwość dania dziecku książki, szczególnie w języku hiszpańskim, i danie dziecku szansy czytania jej, jest po prostu najlepszym prezentem, jaki może otrzymać nauczyciel uczący czytać i pisać, bo to powtórnie wróci do ucznia i nauczyciela”.”

Aby uczynić to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym dla nauczycieli, targom książki nadano świąteczny, radosny charakter. Do miejsca wydarzenia prowadziły papierowe odciski stóp przyklejone taśmą do podłogi. Kolorowe świąteczne balony, zdobione pudełka do przechowywania książek, specjalna “loteria premiowa” dająca nauczycielom dodatkową książkę do ich sal lekcyjnych oraz kolorowe smakołyki, które można było próbować, podczas gdy nauczyciele przeglądali ogromny wybór książek sprawiły, że było to wyjątkowe i sprawiające radość doświadczenie.

Deanna Bavarro, nauczycielka programu dwujęzykowego w Grove Junior High powiedziała, że ​​jest zachwycona powiększeniem swojej biblioteki klasowej o nowe książki. “Jedną z największych trudności, na jakie napotykam jako nauczycielka klasy dwujęzykowej jest znalezienie materiałów w języku hiszpańskim, reprezentujących wysoki poziom, odpowiednich do wykorzystania w klasie” – powiedziała. “Znalezienie nawet jednej dobrej książki może zająć wiele godzin. Możliwość wybrania trzydziestu książek z kolekcji, która została zaaprobowana jest niesamowita!”.

Impreza była ogromnym sukcesem, nauczyciele uśmiechali się, śpiewali w rytm muzyki i wychodzili z dużym pudełkiem pełnym książek. Wielu twierdziło, że najlepszą częścią tego doświadczenia będzie przeniesienie tych książek z powrotem do klasy.

“Mówimy o nauce języka, książkach i znaczeniu czytania na co dzień” – powiedziała Bavarro. “Możliwość dania dziecku książki, szczególnie w języku hiszpańskim, i danie dziecku szansy czytania jej, jest po prostu najlepszym prezentem, jaki może otrzymać nauczyciel uczący czytać i pisać, bo to powtórnie wróci do ucznia i nauczyciela”.

 • Student Placing Car on Ramp
  Learning in 59

  Learning in 59

  #d59learns Our mission at CCSD59 is to prepare students to be successful for life. To do that, we believe that providing a well-rounded, relevant, and…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • 1Devonshire Thumb Snowmen
  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  December is a often a time when we reflect not only upon the events that have happened all year long but also about how we…Diciembre es a menudo un momento en el que reflexionamos no solo sobre los eventos que han sucedido durante todo el año, sino también sobre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cindythumb
  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich, talent development teacher at Salt Creek and Rupley, considers herself one of the lucky people who always knew what profession called to her.…Cindy Modrich, maestra de desarrollo de talento en Salt Creek y Rupley, se considera una de las personas afortunadas que siempre supo qué profesión la…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  Did you know that Veterans Day, originally called “Armistice Day,” was first celebrated on November 11, 1919, in recognition of the first anniversary of the…¿Sabía que el Día de los Veteranos, originalmente llamado "Día del Armisticio,” se celebró por primera vez el 11 de noviembre de 1919, en reconocimiento…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • MarkSchwarzThumb
  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Affectionately (if somewhat inaccurately) called “Coach Schwa” by some of his students, most of us know our next “59 in :59” feature as Mark Schwarz,…Cariñosamente (si un poco incorrectamente) llamado "Entrenador Schwa" por algunos de sus alumnos, la mayoría de nosotros conocemos a nuestro próximo personaje de "59 en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • RidgeHurricaneThumb
  CCSD59 Community Unifies To Help Hurricane VictimsLa comunidad CCSD59 se une para ayudar a las víctimas del huracán

  CCSD59 Community Unifies To Help Hurricane VictimsLa comunidad CCSD59 se une para ayudar a las víctimas del huracán

  Over the last couple months, it has been nearly impossible to turn on a TV, pick up the newspaper, or go online without hearing about…Durante los últimos meses, ha sido casi imposible encender un televisor, recoger el periódico, o ir en línea sin escuchar sobre los afectados por desastres…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • twe
  CCSD59 Celebrates Staff Excellence With ISBE AwardCCSD59 celebra la excelencia del personal con el premio ISBE

  CCSD59 Celebrates Staff Excellence With ISBE AwardCCSD59 celebra la excelencia del personal con el premio ISBE

  Every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes a variety of educational staff and community members for their outstanding contributions to Illinois schools.…Cada año, el Illinois State Board of Education (Junta de Educación del Estado de Illinois) (ISBE) reconoce a una variedad de personal educativo y miembros…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Eclipse1thumb
  Rupley Students Get a Great View of Solar Eclipse at Harper CollegeLos estudiantes de Rupley obtienen una gran visión del eclipse solar en Harper College

  Rupley Students Get a Great View of Solar Eclipse at Harper CollegeLos estudiantes de Rupley obtienen una gran visión del eclipse solar en Harper College

  On August 21, 2017, CCSD59 students, along with many in North America, were able to see one of nature’s most amazing and unusual sights -…El 21 de agosto de 2017, los estudiantes del CCSD59, junto con muchos en América del Norte, pudieron ver uno de los espectáculos más sorprendentes…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Summer Instrumental Music Camp Students Put on One Cool FinaleLos estudiantes de verano en el Campamento de Música Instrumental ponen un final genial

  Summer Instrumental Music Camp Students Put on One Cool FinaleLos estudiantes de verano en el Campamento de Música Instrumental ponen un final genial

  During these hot summer months, the well-loved sounds of summertime are everywhere: Children laughing on playgrounds; lifeguard whistles and water splashing; birds singing well into…Durante estos meses de verano calurosos, los sonidos bienamados del verano están por todas partes: Niños que ríen en juegos; Silbatos de salvavidas y salpicaduras…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Congratulations Class of 2017Felicidades a la Clase de 2017

  Congratulations Class of 2017Felicidades a la Clase de 2017

  To our graduating classes of 2017, we wish you a happy, safe summer and a great beginning to your first year in high school in…Para nuestras clases de graduación de 2017, les deseamos un verano feliz, seguro y un gran comienzo en su primer año en la escuela secundaria…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Christine Orozco - 59 in :59Christine Orozco - 59 en :59

  Christine Orozco - 59 in :59Christine Orozco - 59 en :59

  As the final installment of the 59 in :59 series for the 16-17 school year, meet Christine Orozco, Devonshire’s LRC director and 27-year employee of…Como la última entrega de los 59 en :59 series para el año escolar 16-17, conozca a Christine Orozco, la directora del LRC de Devonshire…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Grove Junior High Students Performing in ‘Aladdin Jr’ See a Whole New WorldLos estudiantes de la Escuela Presecundaria Grove realizando en 'Aladdin Jr' ven un nuevo mundo entero

  Grove Junior High Students Performing in ‘Aladdin Jr’ See a Whole New WorldLos estudiantes de la Escuela Presecundaria Grove realizando en 'Aladdin Jr' ven un nuevo mundo entero

  The performers all stood on stage, smiling and waving to the audience. The student audience cheered and applauded, and as the stage curtain began to…Todos los actores estaban en el escenario, sonriendo y saludando al público. La audiencia de estudiantes aplaudieron, y cuando la cortina del escenario comenzó a cerrarse,…

  Continue ReadingSiga Leyendo