Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Program Dwujęzykowy w CCSD59 otrzymuje prezent świąteczny

English|Español|Polski

Nie istnieje dziecko, które nie lubi czytać; są tylko dzieci, które nie znalazły jeszcze właściwej książki. – Frank Serafini

W grudniu, w centrum administracji odbyły się pierwsze w historii dystryktu Targi Książki dla nauczycieli hiszpańskiego programu dwujęzykowego. Osiemdziesięciu nauczycieli CCSD59 prowadzących w ramach programu nauczanie języka hiszpańskiego mogło wybrać trzydzieści nowych książek w języku hiszpańskim dla swoich bibliotek klasowych. Książki zostały w całości sfinansowane w ramach grantu Tytuł III otrzymany przez CCSD59.

Inicjatywę tę podjęto dlatego, że według opinii otrzymanych od nauczycieli języka hiszpańskiego, ich biblioteki klasowe dysponują ograniczoną ilością książek, chcieliby oni także, aby książki bardziej odzwierciedlały pracę, nad którą skupia się dystrykt, czyli nabywanie przez ucznia doświadczeń związanych z nauką czytania i pisania. Już od lata zespół nauczycieli realizujących program dwujęzykowy wspólnie pracował nad wyborem oryginalnych hiszpańskich książek u różnych dostawców. Nauczyciele rozpoczęli zakup książek latem, trwał on do początku roku szkolnego, i właśnie w listopadzie zakupy znalazły się na finiszu.

“Pragnęliśmy zakupić takie książki, których większość nauczycieli jeszcze nie posiada w swoich klasach, upewniliśmy się też, że książki odpowiadają różnym poziomom czytania i są różne, gdy idzie o gatunki literackie” – powiedziała Griselda Pirtle, dyrektor Learning Language Learners w CCSD59.

“”Mówimy o nauce języka, książkach i znaczeniu czytania na co dzień” – powiedziała Bavarro. “Możliwość dania dziecku książki, szczególnie w języku hiszpańskim, i danie dziecku szansy czytania jej, jest po prostu najlepszym prezentem, jaki może otrzymać nauczyciel uczący czytać i pisać, bo to powtórnie wróci do ucznia i nauczyciela”.”

Aby uczynić to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym dla nauczycieli, targom książki nadano świąteczny, radosny charakter. Do miejsca wydarzenia prowadziły papierowe odciski stóp przyklejone taśmą do podłogi. Kolorowe świąteczne balony, zdobione pudełka do przechowywania książek, specjalna “loteria premiowa” dająca nauczycielom dodatkową książkę do ich sal lekcyjnych oraz kolorowe smakołyki, które można było próbować, podczas gdy nauczyciele przeglądali ogromny wybór książek sprawiły, że było to wyjątkowe i sprawiające radość doświadczenie.

Deanna Bavarro, nauczycielka programu dwujęzykowego w Grove Junior High powiedziała, że ​​jest zachwycona powiększeniem swojej biblioteki klasowej o nowe książki. “Jedną z największych trudności, na jakie napotykam jako nauczycielka klasy dwujęzykowej jest znalezienie materiałów w języku hiszpańskim, reprezentujących wysoki poziom, odpowiednich do wykorzystania w klasie” – powiedziała. “Znalezienie nawet jednej dobrej książki może zająć wiele godzin. Możliwość wybrania trzydziestu książek z kolekcji, która została zaaprobowana jest niesamowita!”.

Impreza była ogromnym sukcesem, nauczyciele uśmiechali się, śpiewali w rytm muzyki i wychodzili z dużym pudełkiem pełnym książek. Wielu twierdziło, że najlepszą częścią tego doświadczenia będzie przeniesienie tych książek z powrotem do klasy.

“Mówimy o nauce języka, książkach i znaczeniu czytania na co dzień” – powiedziała Bavarro. “Możliwość dania dziecku książki, szczególnie w języku hiszpańskim, i danie dziecku szansy czytania jej, jest po prostu najlepszym prezentem, jaki może otrzymać nauczyciel uczący czytać i pisać, bo to powtórnie wróci do ucznia i nauczyciela”.

 • Talent4 thumb
  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “I think that the reason for its success is largely due to the fact that, though the Foundation sponsors this event, it is not about…“Creo que la razón de su éxito se debe en gran parte al hecho de que, aunque la Fundación patrocina este evento, no se trata…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Two students with book
  Literacy in 59Alfabetización en 59

  Literacy in 59Alfabetización en 59

  #d59learns Being literate is essential for success in our modern world. In CCSD59, we focus on building a strong foundation of reading, writing, speaking and…#d59learns Ser alfabetizado es esencial para el éxito en nuestro mundo moderno. En CCSD59, nos enfocamos en construir una base sólida de habilidades de lectura,…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • LearningThumb
  Curriculum Design in 59El diseño curricular en 59

  Curriculum Design in 59El diseño curricular en 59

  At CCSD59, our teachers and staff have been hard at work designing the curriculum taught in our classrooms. Today, we’d like to take a moment…En el CCSD59, nuestros maestros y personal han hecho un gran esfuerzo para diseñar el currículo que se enseña en nuestros salones de clase. Nos…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SELThumb
  The Importance of Social Emotional Learning (SEL) at CCSD59 and Beyond La importancia del aprendizaje socio-emocional (SEL) en CCSD59 y más allá

  The Importance of Social Emotional Learning (SEL) at CCSD59 and Beyond La importancia del aprendizaje socio-emocional (SEL) en CCSD59 y más allá

  CCSD59 is proud to announce that we are featured on the Education First and Novo Foundation website about best practices in social emotional learning (SEL).…CCSD59 tiene el orgullo de anunciar que nos presentan en el sitio web de Education First y Novo Foundation acerca de las mejores prácticas del…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  District Staff Joins Together to “Stock the Closet”

  District Staff Joins Together to “Stock the Closet”

  Did you know that CCSD59’s Community Cares Closet (CCC) helps district families in need of basic necessities? For no charge, qualifying families can shop the…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Wrestling4thumb
  A Comeback Made Possible by Passion and PerseveranceRegresa la lucha gracias a la pasión y la perseverancia

  A Comeback Made Possible by Passion and PerseveranceRegresa la lucha gracias a la pasión y la perseverancia

  For over 20 years, Holmes Junior High School has not had a wrestling team. Thanks to the passion, excitement, and teamwork of CCSD59 students, staff,…Durante los últimos 20 años, no ha habido un equipo de lucha en Holmes Junior High School. Gracias a la pasión, entusiasmo y trabajo en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • mathin59thumb
  Math in 59

  Math in 59

  #d59learns The approach to mathematics in CCSD59 is one in which students develop a passion for math through relevant and authentic learning experiences. Our goal…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Student Placing Car on Ramp
  Learning in 59El aprendizaje en el 59.

  Learning in 59El aprendizaje en el 59.

  #d59learns Our mission at CCSD59 is to prepare students to be successful for life. To do that, we believe that providing a well-rounded, relevant, and…Nuestra misión en CCSD59 es preparar a los estudiantes para tener éxito toda la vida. Con este propósito, creemos que proporcionar una educación de alta…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • 1Devonshire Thumb Snowmen
  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  December is a often a time when we reflect not only upon the events that have happened all year long but also about how we…Diciembre es a menudo un momento en el que reflexionamos no solo sobre los eventos que han sucedido durante todo el año, sino también sobre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cindythumb
  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich, talent development teacher at Salt Creek and Rupley, considers herself one of the lucky people who always knew what profession called to her.…Cindy Modrich, maestra de desarrollo de talento en Salt Creek y Rupley, se considera una de las personas afortunadas que siempre supo qué profesión la…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  Did you know that Veterans Day, originally called “Armistice Day,” was first celebrated on November 11, 1919, in recognition of the first anniversary of the…¿Sabía que el Día de los Veteranos, originalmente llamado "Día del Armisticio,” se celebró por primera vez el 11 de noviembre de 1919, en reconocimiento…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • MarkSchwarzThumb
  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Affectionately (if somewhat inaccurately) called “Coach Schwa” by some of his students, most of us know our next “59 in :59” feature as Mark Schwarz,…Cariñosamente (si un poco incorrectamente) llamado "Entrenador Schwa" por algunos de sus alumnos, la mayoría de nosotros conocemos a nuestro próximo personaje de "59 en…

  Continue ReadingSiga Leyendo