Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Program Dwujęzykowy w CCSD59 otrzymuje prezent świąteczny

English|Español|Polski

Nie istnieje dziecko, które nie lubi czytać; są tylko dzieci, które nie znalazły jeszcze właściwej książki. – Frank Serafini

W grudniu, w centrum administracji odbyły się pierwsze w historii dystryktu Targi Książki dla nauczycieli hiszpańskiego programu dwujęzykowego. Osiemdziesięciu nauczycieli CCSD59 prowadzących w ramach programu nauczanie języka hiszpańskiego mogło wybrać trzydzieści nowych książek w języku hiszpańskim dla swoich bibliotek klasowych. Książki zostały w całości sfinansowane w ramach grantu Tytuł III otrzymany przez CCSD59.

Inicjatywę tę podjęto dlatego, że według opinii otrzymanych od nauczycieli języka hiszpańskiego, ich biblioteki klasowe dysponują ograniczoną ilością książek, chcieliby oni także, aby książki bardziej odzwierciedlały pracę, nad którą skupia się dystrykt, czyli nabywanie przez ucznia doświadczeń związanych z nauką czytania i pisania. Już od lata zespół nauczycieli realizujących program dwujęzykowy wspólnie pracował nad wyborem oryginalnych hiszpańskich książek u różnych dostawców. Nauczyciele rozpoczęli zakup książek latem, trwał on do początku roku szkolnego, i właśnie w listopadzie zakupy znalazły się na finiszu.

“Pragnęliśmy zakupić takie książki, których większość nauczycieli jeszcze nie posiada w swoich klasach, upewniliśmy się też, że książki odpowiadają różnym poziomom czytania i są różne, gdy idzie o gatunki literackie” – powiedziała Griselda Pirtle, dyrektor Learning Language Learners w CCSD59.

“”Mówimy o nauce języka, książkach i znaczeniu czytania na co dzień” – powiedziała Bavarro. “Możliwość dania dziecku książki, szczególnie w języku hiszpańskim, i danie dziecku szansy czytania jej, jest po prostu najlepszym prezentem, jaki może otrzymać nauczyciel uczący czytać i pisać, bo to powtórnie wróci do ucznia i nauczyciela”.”

Aby uczynić to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym dla nauczycieli, targom książki nadano świąteczny, radosny charakter. Do miejsca wydarzenia prowadziły papierowe odciski stóp przyklejone taśmą do podłogi. Kolorowe świąteczne balony, zdobione pudełka do przechowywania książek, specjalna “loteria premiowa” dająca nauczycielom dodatkową książkę do ich sal lekcyjnych oraz kolorowe smakołyki, które można było próbować, podczas gdy nauczyciele przeglądali ogromny wybór książek sprawiły, że było to wyjątkowe i sprawiające radość doświadczenie.

Deanna Bavarro, nauczycielka programu dwujęzykowego w Grove Junior High powiedziała, że ​​jest zachwycona powiększeniem swojej biblioteki klasowej o nowe książki. “Jedną z największych trudności, na jakie napotykam jako nauczycielka klasy dwujęzykowej jest znalezienie materiałów w języku hiszpańskim, reprezentujących wysoki poziom, odpowiednich do wykorzystania w klasie” – powiedziała. “Znalezienie nawet jednej dobrej książki może zająć wiele godzin. Możliwość wybrania trzydziestu książek z kolekcji, która została zaaprobowana jest niesamowita!”.

Impreza była ogromnym sukcesem, nauczyciele uśmiechali się, śpiewali w rytm muzyki i wychodzili z dużym pudełkiem pełnym książek. Wielu twierdziło, że najlepszą częścią tego doświadczenia będzie przeniesienie tych książek z powrotem do klasy.

“Mówimy o nauce języka, książkach i znaczeniu czytania na co dzień” – powiedziała Bavarro. “Możliwość dania dziecku książki, szczególnie w języku hiszpańskim, i danie dziecku szansy czytania jej, jest po prostu najlepszym prezentem, jaki może otrzymać nauczyciel uczący czytać i pisać, bo to powtórnie wróci do ucznia i nauczyciela”.

 • ACTIVITIES CANCELLED
  Activities Cancelled - January 22, 2019

  Activities Cancelled - January 22, 2019

  Due to weather conditions, all CCSD59-sponsored activities are cancelled for after school hours on Tuesday, January 22, 2019. This will not impact any elementary after-school child…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • ACTIVITIES CANCELLED
  Activities Cancelled - January 18 & January 19, 2019Cancelación de actividades el viernes, 1/18 y sábado, 1/19

  Activities Cancelled - January 18 & January 19, 2019Cancelación de actividades el viernes, 1/18 y sábado, 1/19

  Due to weather conditions, all CCSD59-sponsored activities are cancelled for after school hours on Friday, January 18, 2019 and all day Saturday, January 19, 2019. This…Debido a las condiciones climáticas extremas, todas las actividades extracurriculares patrocinadas por CCSD59 se cancelan hoy, viernes 18 de enero y todas las actividades el…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • 5 essentials cover
  5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

  5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

  Dear Parent or Guardian, At the start of each calendar year teachers, parents, and students across Illinois have the opportunity to participate in the annual…Estimado padre de familia o tutor, Al inicio de cada año natural, los maestros, padres y estudiantes en Illinois tienen la oportunidad de participar en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Visit Cover
  Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning OutcomesLos educadores de Peoria viajan a través del estado para presenciar los resultados de aprendizaje de CCSD59

  Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning OutcomesLos educadores de Peoria viajan a través del estado para presenciar los resultados de aprendizaje de CCSD59

  Different aspects of the curriculum design at CCSD59 have attracted a number of representatives from other districts over the years. Educators have traveled to our…Diferentes aspectos del diseño curricular en CCSD59 han atraído a varios representantes de otros distritos a lo largo de los años. Los educadores han viajado…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • DL Cover
  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  Members of the Multilingual Program in CCSD59 would like to once again invite parents to learn about the dual language opportunities throughout the district. If you…Los miembros del Programa Multilingüe en CCSD59 desean una vez más invitar a los padres a aprender sobre las oportunidades de lenguaje dual en todo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cover
  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  "If I could say one thing to the people I helped, it would be: it was a great thing helping you.” -Allison, fifth grade student…“Si pudiera decir una cosa a la gente a la que ayudé, sería: fue genial ayudar.” Allison, estudiante de quinto grado en Juliette Low En…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy SummaryResumen del impuesto propuesto 2018 de CCSD59

  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy SummaryResumen del impuesto propuesto 2018 de CCSD59

  Key Facts: A CCSD59 homeowner with a home valued at $249,250 would experience an estimated $3 increase in their annual tax bill as a result…Información clave: Un propietario de un hogar de CCSD59 con un valor de $249,250 experimentaría un aumento estimado de $3 en su factura de impuestos…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • hope center cover
  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  “The mission of this project is to bring hope to people who have cancer, to say to them that we care. We are doing this…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Brentwood Cover 2
  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

    While Veterans Day was several weeks ago, a small gesture by a group of Brentwood students has extended the celebration into December. The Brentwood…Mientras que el Día de los Veteranos fue hace varias semanas, un pequeño gesto de un grupo de estudiantes de Brentwood extendió la celebración hasta…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SCHOOL CLOSING THUMB 2
  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  Due to weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Monday, November 26, 2018. All CCSD59 activities at all schools are also canceled, including…Debido al mal clima, todas las escuelas de CCSD59 estarán cerradas el lunes, 26 de noviembre, 2018. Todas las actividades de las escuelas del Distrito…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  As we enter the winter months, CCSD59 would like to update you on decisions that contribute to closing school in the event of a weather-related…Estimados padres de familia y tutores: Al comenzar los meses de invierno, el Distrito 59 desea informarles acerca de las decisiones que contribuyen al cierre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Rupley Breakfast
  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  “I am very thankful to find other parent volunteers who are like-minded and want to help the kids and support the school. I am also…

  Continue ReadingSiga Leyendo